مدیر فروش:

خانم هدیه دست باز
شماره همراه: 09107683739
شماره تماس: 025-33354788-9