مدیر عامل:

آقای مهندس مهدی بیطرفان

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

شماره همراه: 09125698324

ایمیل: mehdibitarafan@ymail.com