• واردات ورقه های نیکل توسط شرکت شگرف فیدار شیمی ساوا صورت می گیرد و به فروش میرسد.